Cultuurgeschiedenis

Sinds 2011 verzorgen Albert van der Schoot en Karin Braamhorst bij de ISVW in Leusden een week cultuurgeschiedenis. Kunstgeschiedenis afgewisseld met filosofie, verrijkt met een avondprogramma met onder andere een gastcollege van Jose van der Helm over de Divina Commedia van Dante en een lezing over de romantische wortels van het fascisme door Huub Mous.

Nieuw: Cultuurgeschiedenis van de renaissance

In de loop van de dertiende en veertiende eeuw verandert de statische plattelandseconomie naar een dynamische stedelijke cultuur. De historicus Johan Huizinga beschrijft de nadagen van de middeleeuwen in ‘Herfsttij der Middeleeuwen’. In Italië is het geen herfst maar lente. Geënt op klassieke voorbeelden ontstaat hier een eigen stijl: de renaissance ofwel de wedergeboorte. De kunstgeschiedenis van de renaissance wordt in deze week besproken in een mondiaal perspectief. Vanuit Italië en Noord-Europa bezoeken we ook het Byzantijnse Rijk, India en China. Wat is de samenhang? Hoe verhouden de beelden zich tot elkaar? Karin Braamhorst presenteert een visueel beeld van de kunstgeschiedenis van de renaissance met prachtige, zorgvuldig bijeen gezochte afbeeldingen en verhalen die dwarsverbanden leggen tussen uiteen liggende werelden en tradities.

ISVW

De Internationale School Voor Wijsbegeerte in Leusden bestaat uit een cursus- en opleidingsinstituut, hotel (100 kamers) en conferentiecentrum (12 zalen). In de 20e eeuw verwierf de ISVW zich een unieke plaats in het Nederlands culturele leven. Filosofen Johannes Diderik Bierens de Haan en Clara Wichmann verzorgden de eerste colleges. Sindsdien hebben talloze cursisten en bedrijven hun weg naar de ISVW gevonden. Ook internationale topfilosofen als Rabindranath Tagore, Martin Heidegger, Jean Piaget, Noam Chomsky, Karl Popper, Emmanuel Levinas, Peter Sloterdijk, Martha Nussbaum, Peter Sloterdijk en Rudiger Safranski hebben de ISVW met een bezoek vereerd. De ISVW is gelegen op 6,5 hectare bos langs de A28. De ISVW is een non-profit organisatie die zich richt op filosofische levensbeschouwingen en wereldbeschouwingen. De inkomsten van onze hotel en conferentieoord worden geïnvesteerd in de bevordering van de filosofie.